Talvi 2016 asia­kas­info julkaistu

Hyva luki­jani ja asiakkaani,

olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Talvi 2016 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä.
Erin­omai­sen hyvää uutta vuotta 2017 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.
jou­lu­kuu 2016 — ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics