Rio 2016

Ter­veh­dys,
Rio 2016 — veik­kaus on tehty. Super­suo­sittu EM-futis 2016 veik­kauk­sen poh­jalta kysel­tiin uutta veik­kausta. Tällä ker­taa se on yksin­ker­tai­nen, kyllä/ei valin­toja 25 kap­pa­letta joten sen osalta on aina yksi oikea vastaus.
Ter­ve­tu­loa mukaan tai seu­raa­maan seu­raa­van kuu­kau­den ajan:
www.doaudit.fi/rio2016
Um mundo novo — ter­vei­sin Jari