Haluatko Win­dows 10 Anni­ver­sary Upda­ten jo nyt?

Moi,


Suora linkki myös Win­dows 10 Anni­ver­sary update. Win­dows 10:n vuo­si­päi­vi­tystä alet­tiin jakaa 2.8.2016 ja se asen­tuu seu­raa­van parin vii­kon aikana por­ras­te­tusti mutta tuolla sen saa ver­sioon 1607 joka on sisäi­nen ver­sio­nu­mero Win­dows 10:n uusim­man ver­sion osalta.
Esi­mer­kiksi artik­ke­li­ku­van Win­dows Ink sovel­lus kos­ke­tus­näy­töille sel­lai­nen omi­nai­suus joka parantuu/muuttunut.
ter­vei­sin Jari