hotmail.com tai outlook.com ei toimi Win­dows Live 2012 kanssa?

Ter­veh­dys,

on tul­lut kysy­myk­siä: “Minulla on @outlook.com tai @hotmail.com tili ja en pääse enää luke­maan Win­dows Live Mai­lilla pos­ti­laa­tik­koa vaan tulee virhe…”. Syy on se että Mic­ro­soft päi­vit­tää @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ja @msn.com tilit hei­nä­kuusta 2016 alkaen uuteen ympäristöön.

Win­dows Live Mail 2012 ‑sovel­lus ei muo­dosta yhteyttä Outlook.comiin

Kun säh­kö­pos­ti­tili on päi­vi­tetty uuteen Outlook.comiin, Win­dows Live Mail 2012 ‑sovel­lus ei enää synk­ro­noi säh­kö­pos­teja, yhteys­hen­ki­löitä ja kalen­te­ri­ta­pah­tu­mia näistä tileistä, koska Win­dows Live Mail 2012 ‑sovel­lus ei tue uuden Outlook.comin käyt­tä­miä nyky­ai­kai­sia synkronointitekniikoita.

Entä jos käy­tössä on Win­dows 7?

Ei auta muuta kuin käyt­tää net­ti­se­lai­mella koska Win­dows Mail säh­kö­pos­tia joka tulee vakiona Win­dows 10 ja Win­dows 8.1 koneissa > Siirry osoit­tee­seen www.outlook.com jol­la­kin pää­asial­li­sella verk­ko­se­lai­mella ja kir­joita @outlook.com‑, @hotmail.com‑, @msn.com- tai @live.com-sähköpostiosoite ja ‑sala­sana, jotta voit kir­jau­tua sisään ja hal­lin­noida säh­kö­pos­teja, yhteys­hen­ki­löitä ja kalenteritietoja.

Muita vaih­toeh­toja?

Kysy niin kat­so­taan tar­kem­min koko sähköpostiympäristösi.
ter­vei­sin Jari