Win­dows 98 => Win­dows 10 päivitys

Hyvät luki­jani,

näin se menee edel­leen. Tämä jut­tuni on yksi lue­tuim­mista artik­ke­leista ja edel­leen ajan­koh­tai­nen. Win­dows 10 ja Office 2016 migraa­tiot, ota yhteyttä!
ter­vei­sin Jari


Moi,

kesällä 2015 jul­kais­taan Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­telmä. Jos päi­vi­tät Win­dows XP tai Win­dows Vista — koneesi, pitää tehdä asen­nus koko­naan uudes­taan. Katso päi­vi­tys­vaih­toeh­dot, noin mennään:
[table id=6 /]
Mikäli sinulla on Win­dows — käyt­tö­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä kysy­myk­siä, ota yhteyttä! — käy­tän­nön Win­dows-koke­musta Win­dows 3.0 versiosta
windows-historia
Kysy lisää miten IT audi­toin­nin kautta samalla saat jär­ke­välle tasolle muut­kin ATK-systeemisi.
Lue Win­dows 10 — esi­ver­sion käyt­tö­ko­ke­muk­sia, pari kuu­kautta ollut päi­vit­täi­sessä käy­tössä ja juuri nyt­kin kun tätä artik­ke­lia kir­joi­tan (tam­mi­kuussa 2015).
ter­vei­sin Jari