Win­dows 10 päivityspolut

Hyvä luki­jani ja asiakkaani,
kesä­kuussa 2015 tein tämän tau­lu­kon, menee edel­leen samalla tavalla. Ota roh­keasti yhteyttä alla ole­valla lomak­keella. Tou­ko­kuussa 2016 ollut pää­osin Win­dows 10 migraa­tioita tai kon­sul­taa­tiota, ota yhteyttä siis alla ole­valla lomak­keella, soit­ta­malla tai lähet­tä­mällä sähköpostia.
ter­vei­sin Jari

Win­dows 10 päivityspolut

Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei ole “ilmai­nen”.
[table id=6 /]
Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan eri tapoja hyö­dyn­tää myös muita ATK-asioita.