Mic­ro­soft Snip — Win­dows 7, 8 ja 10

Moi,
jos haluat yhden hyö­dyl­li­sen lisä­työ­ka­lun, Mic­ro­soft Snip on tar­jolla Win­dows 10 — käyt­tä­jille. Ja toi­mii siis myös Win­dows 7, Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 — koneissa.
MS-Snip-Windows-10
ter­vei­sin Jari