Kesä 2016 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa Luki­jani,

kesä 2016 — asia­kas­info on ilmes­ty­nyt. Rion olym­pia­lai­set tuo­vat muka­naan taas uusia tapoja hyö­dyn­tää eri­lai­sia pal­ve­luita. Tein keväällä 2012 ennen Lon­toon kesä­olym­pia­lai­sia asia­kas­in­foon teks­tiä aiheena “Res­pon­sive Design”. Sil­loin, siis kesällä 2012, sen suo­men­nosta en tien­nyt mutta oli se termi jota käy­te­tään kun nykyi­siä net­ti­si­vuja suun­ni­tel­laan eri medioille ja eri­lai­sille pää­te­lait­teille. Lue ihmeessä kesä 2012 — asia­kas­in­fosta myös siitä. Maa­ilma on men­nyt täs­mäl­leen tuo­hon suun­taan, eikö vaan?

Entä kesällä 2016?

Voit lukea miet­tei­täni aiheesta kesä 2016 — asia­kas­in­fosta, aiheina mm. WordPress, digi­leh­det, Win­dows 10 ja jopa Win­dows XP.
Jää­kie­kon MM-kiso­jen viral­li­nen sovel­lus — IIHF 2016 — puhe­li­mille ja table­teille näyt­tää tietä mihin on menty.
kesa-2016-artikkelikuva-infoon
Lisäksi pitää oikein erik­seen kehua YLE Urhei­lun uudis­tu­nutta nettisivustoa.
Käytä sitä eri pää­te­lait­teilla ja ihastu: http://www.yle.fi/urheilu/.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Kesä­ter­vei­sin Jari