Office 2016 doku­ment­tien sala­sa­nan palau­tus? Tai Windowsin?

Ter­veh­dys,
kuten MS Office 2010 ja MS office 2013 tie­dos­toilla niin Office 2016 — toi­mis­to­pa­ke­tissa voi Word‑, Excel‑, Power­point- ja Access-tie­dos­ton tal­len­taa sala­sa­nalla. Mutta kuinka saat ne auki jos et tiedä sala­sa­naa? Itsel­läni eri­koi­sin tapaus on ollut Word-tie­dos­to­jen palaut­ta­mi­set kun hen­kilö on oikeasti ollut syn­ny­tys­lai­tok­sella ja ko. tie­dos­toja on tarvittu!
salasanat-esimerkki
Ota yhteyttä jos ko. tilanne. Se voi kos­kea myös Win­dows 10 sala­sa­naa, Win­dows 8 jär­jes­tel­män­val­vo­jan sala­sa­naa, Win­dows 7 Admi­ni­stra­tor — tun­nusta, Win­dows Live ID-tun­nusta tai net­ti­si­vuilla selai­meen tal­len­net­tuja sala­sa­noja ja nii­den avaamista.
Myös Mac-ver­sioista onnis­tuu useim­mi­ten sama asia.
ter­vei­sin Jari