Num­Lock päälle käyn­nis­tyk­sen yhteydessä

http://support.microsoft.com/kb/154529
NUM LOCK ‑näp­päi­men tila on käyt­tä­jä­koh­tai­nen, ja NUM LOCK ‑näp­päin ei ole käy­tössä ole­tusar­von mukaan. Jos haluat, että NUM LOCK ‑näp­päin on otettu käyt­töön ennen kuin käyt­täjä pai­naa CTRL+ALT+DEL kir­jau­tuak­seen sisään, sinun on muu­tet­tava ole­tus­toi­minta Rekis­te­rie­di­to­rin avulla.
Jos haluat Mic­ro­sof­tin kor­jaa­van tämän ongel­man puo­les­tasi, siirry Kor­jaa ongelma puo­les­tani ‑osaan. Jos haluat kor­jata tämän ongel­man mie­luum­min itse, siirry Haluan kor­jata ongel­man itse ‑osaan.
t. Japa