Digi­lehti — tar­vetta sellaiselle?

Moi,
Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via linkkejä.

digilehti-sulkava-2016

digilehti-tackla-pesis2016

digilehti-ponovo-pelikausi-2015-2016


digilehti-suursoudut-2015-tuloslehti

digilehti-VG-kausijulkaisu2015

digilehti-Lpr-seurakunnat-2015-joulu
Ota yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen, teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.
ter­vei­sin Jari, #24
PS: ja sali­ban­dyyn onnis­tuu myös — Pon­tuk­sen Nouseva Voima — digi­leh­det vii­deltä vii­mei­seltä vuo­delta löy­ty­vät tästä lin­kistä: http://www.ponovo.fi/seura. Käy kat­so­massa, #24 alle­kir­joit­ta­neelta tek­nii­kasta tietoa.
ponovo-kausikirjat