Win­dows 8:n tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set lop­pu­vat 12.1.2016

Ter­veh­dys,
Win­dows 8 jul­kais­tiin kolme vuotta sit­ten ja se on tällä het­kellä käy­tössä 2–3 pro­sen­tissa kai­kista Win­dows-tie­to­ko­neista. Win­dows 8 on ollut vähän saman­lai­nen kuin Win­dows Vista, käyt­tä­jät jää­neet Win­dows 7 käyt­tä­jiksi ja sieltä hypän­neet Win­dows 8.1 tai viime aikoina eri­tyi­sesti Win­dows 10 — käyt­tä­jiksi. Mutta mitä teen jos konees­sani on Win­dows 8 ja sitä ei ole päi­vi­tetty Win­dows 8.1 tai Win­dows 10 — versioksi?
windows-8-logo
Päi­vi­tys kan­nat­taa tehdä, lähes aina “ilmai­nen” lukuu­not­ta­matta aikaa ja vai­vaa joka asen­ta­mi­seen itseltä tai jolta kulta toi­selta menee. Hie­man ongel­mal­li­seksi Win­dows 8 päi­vi­tyk­sen tekee Win­dows 8.1‑versioon että se pitää tehdä Win­dows Kau­paun kautta. Mutta tam­mi­kuun 12. päivä 2016 Mic­ro­soft siis lopet­taa tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set alku­pe­räi­selle Win­dows 8 — versiolle.
Kysy lisää miten päi­vi­tys ja yli­päänsä Win­dows ja MS Office päi­vi­tyk­set kan­nat­taa tehdä, Win­dows 8, Win­dows 8.1, Win­dows 10 ja Win­dows 7 sel­lai­sia joi­den kanssa olen päi­vit­täin teke­mi­sissä. Vas­taa­vasti MS Office 2010,Office  2013 ja uusi Office 2016 sel­lai­sia joi­den osalta päi­vi­tyk­sissä pitää ja kan­nat­taa ottaa huo­mioon mää­rät­tyjä asioita.
Ori­gi­naa­lin Win­dows 8 — päi­vi­tys­ter­vei­sin Jari