Android — Apple — Lumia puhe­li­met ja tabletit

Moi,
onko tar­vetta vaih­taa tai siir­tää puhe­li­mia? Nokian puhe­lin vaih­tuu Sam­sung xCo­ve­riin? Sam­sun­gin puhe­lin vaih­tuu Sonyn tai Huawein mal­liin? Nokian Lumista pitää saada tie­dot siir­ty­mään Apple iPho­neen? Apple iPa­dista pitää saada tie­dot Mic­ro­soft Surfaceen?
Ja kaikki nämä siten että yhteys­tie­dot, videot, valo­ku­vat, vies­tit, teks­ti­vies­tit, MMS-vies­tit ja eri säh­kö­pos­ti­ti­lit myös samalla kertaa?
Ota yhteyttä, ei ongelma. Onnis­tuu myös vuo­den 2002 lai­te­kir­joista vuo­den 2015 laitteisiin!
My_personal_trusted_device.png
Mar­ras­kuussa siir­relty tie­toja Sam­sun­gin van­hoista mal­leista Huawei Honor 7:lle, Sam­sung xCo­ver 2 — mal­leista Sony Xpe­ria 3 mal­leille, päi­vi­tetty iPhone 4 ja 5 mal­leista iPhone 6 mal­lei­hin. Kaik­kein nor­maa­lein on Nokian eri mal­leista siir­ty­mi­nen Android- ja Apple-malleihin.
Ja seu­raa­vana näi­hin siir­ty­mi­siä päivitykset:
Nokia-Lumia-950_ja_950XL
Molem­mat mall­lit tule­vat itse­näi­syys­päi­vän tie­noilla joten ota yhteyttä, ensim­mäi­set migraa­tiot sovittu ko. kapu­loi­den osalta.
ter­vei­sin Jari