ekirja, ejul­kaisu, digilehti, …

Moi,
ja sali­ban­dyyn onnis­tuu myös — Pon­tuk­sen Nouseva Voima — digi­leh­det vii­deltä vii­mei­seltä vuodelta:
ponovo-kausikirjat
Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via linkkejä.

Ota yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen, teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.
ter­vei­sin Jari