Office 2016 — kysy käyttökokemuksia

Moi,
kol­man­teen konee­seen asen­tu­massa uusin MS Office 2016 — toi­mis­to­pa­ketti. Kysy käyt­tö­ko­ke­muk­sia ja voin tulla ker­toi­le­maan miten ja millä tavalla uudes­te­taan ympä­ris­tösi nykyaikaan
Office-2016-asennus
Asen­nuk­sen jäl­keen Office 2016 — ver­siot löy­ty­vät Käyn­nistä > Kaikki Ohjel­mat valin­nasta suo­raan. Ja sen jäl­keen käy­tössä ovat:

  • Access 2016
  • Excel 2016
  • Mic­ro­soft Office 2016 Tools
  • One­note 2016
  • Onedrive For Business
  • Out­look 2016
  • Power­point 2016
  • Publis­her 2016
  • Skype for Busi­ness 2016
  • Word 2016

Ja nämä siis Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lusta suoraan.
ter­vei­sin Jari
Office-2016-artikkelikuva