Mic­ro­soft Sway — mikä se on?

Mic­ro­soft Sway — mikä se on?
Mic­ro­soft Office 365 — asiak­kaille Sway (kei­nu­tus) on siis myös käy­tössä. Itse olen käyt­tä­nyt sitä jo aikai­sem­min ja toi­mii ihan samalla tavalla kuin Hotmail‑, Live‑, Mic­ro­soft — tili ympä­ris­tössä. Teimme Sul­ka­van suur­sou­tui­hin kesäksi 2015 ori­gi­naa­lin HINA — Sul­ka­van suur­sou­dut 2015 Swayn osalta.
Tässä esi­merkki: kei­nu­tel­laan — Sway! (suo­jattu sivusto, Sul­ka­van suur­sou­dut on avoin jos haluat kat­soa ilman tunnuksia)
Samalla tek­nii­kalla myös sali­ban­dyyn, peli­kausi 2014 — 2015 pake­tissa: http://www.mixtuura.fi/50/
Alle­kir­joit­ta­neelta lisä­tie­toa tekniikasta.
ter­vei­sin Jari