Win­dows 10 uudet ominaisuudet

Moi,
otsi­kon mukaista asiaa kyselty ja olen pitä­nyt asiak­kaille ko. tilai­suuk­sia. asioita joita on käyty läpi ovat olleet:

  • Win­dows 10 ‑käyt­tö­ko­ke­mus ja uudet ominaisuudet
  • Käyt­töön­otto ja hallinta
  • Sovel­lus­kauppa ja pilvipalvelut
  • Office 2016
  • Aika­taulu ja lisensointi

Ota yhteyttä niin käy­dään asiaa läpi ja teh­dään samalla suun­ni­telma siir­ty­mi­sen osalta.
ter­vei­sin Jari