Win­dows 10 päivityspolut

Ter­veh­dys,
Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei ole “ilmai­nen”.
[table id=6 /]
Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan eri tapoja hyö­dyn­tää myös muita ATK-asioita.

Haluatko sel­vit­tää oman orga­ni­saa­tiosi tilanteen?

Mitä esim. Mic­ro­sof­tin uudet jul­kis­tuk­set tar­koit­ta­vat sinun orga­ni­saa­tiol­lesi? Sovi ajan­kohta, käy­dään läpi mitä eri­lai­sia vaih­toeh­toja on tar­jolla. IT audi­toin­nin kautta nor­maa­listi käy­dään läpi. Onko Win­dows 11, Win­dows 365, Mic­ro­soft 365, Mic­ro­soft Office 365 tai Googlen tuot­teet oikea tapa edetä? Vai alkaako kaikki tie­to­lii­ken­teestä, net­ti­si­vuista, puhe­li­mista tai tableteista?
  • PP dot KK dot VVVV
  • valitse useam­pia Ctrl — näp­päin pohjassa
  • Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.