Hanki Win­dows 10 — info

Moi,
täl­lai­nen info on alka­nut ilmes­tyä Win­dows 7 ja Win­dows 8.1‑koneille:
maksuton-win10-paivitys
ja ei muuta kuin klik­kaa­malla tulee lisäinfoa:
windows-10-paivitysvaraus-info
Kysy lisää, olen asen­ta­nut sen paril­le­kym­me­nelle käyt­tä­jälle ja käy­tän­nön koke­muk­sia päi­vit­täin esi­ver­sion käy­töstä tul­lut vii­mei­set kolme kuu­kautta. Ota yhteyttä!
ter­vei­sin Jari