MS Office 365 — asiak­kaille Sway käytössä

Moi,
Mic­ro­soft Office 365 — asiak­kaille on Sway nyt käy­tössä. Itse olen käyt­tä­nyt sitä jo aikai­sem­min ja toi­mii ihan samalla tavalla kuin Hotmail‑, Live‑, Mic­ro­soft — tili ympä­ris­tössä. Teimme Sul­ka­van suur­sou­tui­hin kesäksi 2015 ori­gi­naa­lin HINA — Sul­ka­van suur­sou­dut 2015 Swayn osalta.
Tässä esi­merkki: kei­nu­tel­laan — Sway! (suo­jattu sivusto, Sul­ka­van suur­sou­dut on avoin jos haluat kat­soa ilman tunnuksia)
Ota yhteyttä, ker­toi­len lisää soveltamiskohteista.
ter­vei­sin Jari