Muu­ta­mia MS Office 365 uudis­tuk­sia tulossa lähiaikoina

Moi,
Mic­ro­soft Office 365 päi­vit­tyy koko ajan. Tässä muu­ta­mia koh­tia mitä tulossa lähim­män kuu­kau­den aikana:

  • Skype for Busi­ness — Lyncin nimi vaih­tuu ko. nimelle
  • About Me näkymä Sharepointissa
  • Office 2016 tulossa
  • Office 365 video — uudet ominaisuudet
  • Yam­mer uudistukset
  • Sway — mikä se on ja kuinka voin hyödyntää?

Kysy noista lisää, tulen mie­lel­läni ker­to­maan miten sovel­lettu eri ympä­ris­töissä. Esi­mer­kiksi lii­te­tie­dos­ton mak­si­mi­koko, nyt 25 Mt, on vaih­del­ta­vissa 1 — 150 Mt:n välillä Exc­han­gen puo­lella. Samoin Mac-puo­lelle löy­tyy Office 2016 Pre­view — ver­sio joka on aivan eri tasolla kuin Office 2011 for Mac.
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari