Kevät 2015 — asia­kas­info julkaistu

Hyvä Asiak­kaani ja Lukijani,
Kevät on saa­pu­massa myös Etelä-Kar­ja­laan ja Lap­peen­ran­taan. Voit lukea vii­mei­sim­män ja aikai­sem­mat asia­kas­in­fot tästä lin­kistä.
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari
PS: Haluatko tie­tää käy­tän­nön koke­muk­sia Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mästä tai uusista Mic­ro­soft Office 365 — pal­ve­luista eri­tyi­sesti puhe­li­miin ja tablet-lait­tei­siin? Ota roh­keasti yhteyttä!