Sway — tee vai Tee vaikutus?

Moi,
Ja jos haluat tehdä vai­ku­tuk­sen – englan­nin­kie­li­nen termi Sway – se uusinta ja voi kat­soa link­kiä https://www.doaudit.fi/doaudit — nor­maa­lista poik­keava yri­ty­se­sit­tely, toi­mii millä tahansa päätelaitteella!
Kysy lisää, tek­niik­kaa sovel­lettu nyt eri tilan­teissa — SWAY!
Sway-tee_vaikutus
ter­vei­sin Jari