Office 365 asiak­kaille yksi Tera­tavu per käyt­täjä nyt käy­tössä OneDrivessä

Moi,
16.7. illalla Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lussa, Mic­ro­soft Office 365 (tai Elisa Toi­misto 365, Sonera Toi­misto 365) — käyt­tä­jille Onedrive tal­len­nus­tila nousi jokai­selle käyt­tä­jälle yhteen Tera­ta­vuun. Aikai­sem­min se on 20 Gt per käyt­tä­jä­tun­nus, nyt siis 1000 Gt. Aika har­valla on edes koneessa noin suurta kiin­to­le­vyä mutta nyt se siis käy­tössä https://portal.microsoftonlince.com/ kautta, Lisäksi löy­tyy OneDrive for Busi­ness client, ja miten sen saa käyt­töön => kysy lisää alle­kir­joit­ta­neelta niin ker­ron eri vaih­toeh­toja myös Office — toi­mis­to­pa­ke­tin lisen­sioin­nista kk-kululla ja mak­si­mis­saan vii­delle päätelaitteelle.
Tässä pää­koh­dat muutoksista:

  • 15 Gt ilmaista tal­len­nus­ti­laa (aikai­sem­min 7 Gt) Hot­mail- ja outlook.com — käyttäjille
  • 1 Tt  OneDrive levy­tila Office 365 Home/Personal/University käyt­tä­jille (aikai­sem­min 20 Gt)
  • mah­dol­lii­suus ostaa lisä­ti­laa, hin­ta­taso on noin 100 Gt lisä­ti­laa /2 Euroa/kk

Azure-pil­vestä saat 10 Peta­ta­vua OneDrive jos oikeasti tar­vetta vielä suu­rem­malle Big Datalle…
Lisä­tie­toa tai kysy­myk­siä, ota yhteyttä.
ter­vei­sin Jari