Win­dows 8.1 Update 1 käyttökokemuksia

Moi,
Win­dows 8.1 Update 1 on asen­nettu nyt kol­melle koneelle ja voit kysellä käyt­tö­ko­ke­muk­sia vii­kon aikana. Mitä muut­tu­nut ja minkä huo­ma­sin ensimmäisenä?
Sam­muta nap­pula tul­lut oike­aan ylä­kul­maan, samoin haku:
Windows 8.1 update 1 sammutus ja haku
Lisää kun käy­tän vii­kon aikana, koneet kai­na­lossa ja matka jatkuu…
ter­vei­sin Jari