Win­dow­sin sala­sana hukassa? Macin sala­sana hukassa?

[one-half-first]

Yllä­pi­tä­jän ja/tai käyt­tä­jän sala­sana unoh­tu­nut Win­dows 8‑, Win­dows 7‑, Vista- tai XP-koneesta? Sala­sa­naa ei kukaan tiedä/muista Ubun­tuun? Yllä­pi­tä­jän sala­sana hukassa Macin Mave­rick­sista (10.9 ver­sio), Vuo­ris­to­lei­jo­nasta (Moun­tain Lion, 10.8 ver­sio),  Lei­jo­nasta (10.7 ver­sio) tai Macin Lumi­leo­par­dista (10.6 versio)?[/one-half-first]

[one-half]Ja lisäksi ken­ties on Mozilla Fire­foxissa ja/tai Inter­net Explo­re­rissa täppä päällä “muista sala­sa­nat”. Samoin Out­look Expres­sissä, Win­dows Mai­lissa ja Out­loo­kissa samoin käy­tetty “muista sala­sana” valin­taa. Ja nyt emme muista mitään tai osaa noista![/one-half]

 

Onnis­tuu, tar­vi­taan osaa­mista ja osin eri­kois­työ­ka­luja. Mutta tur­haa asen­taa koko­naan uudes­taan esim. käyttöjäjestelmää.

Mitä muuta teen?

DoAudit_mainos_lehteen_kevat2014

Ja luon­nol­li­sesti NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment ja lex Nokia-asiat ote­taan huo­mioon toimeksiannoissa.

Muu­tama esi­merkki tässä ja tässä.

Lisä­tie­toa alle­kir­joit­ta­neelta. Ota yhteyttä!

ter­vei­sin Jari