iOS 7 — uusin Applen käyt­tö­jär­jes­telmä — eri­lai­sia käyttökokemuksia

Moi,
Apple jul­kaisi iOS 7 — ver­sion omasta käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tään kes­ki­viik­kona 18.9. klo 20 Suo­men aikaa. Mitä uutta ja kuinka toi­mi­nut, hyvin eri­lai­sia käyt­tö­ko­ke­muk­sia ollut palaut­teesta päätellen.
Mikäli tar­vit­set eri Applen iPho­nen ja iPa­dien ver­sioista tar­kem­paa tie­toa, ota yhteyttä. Olen asen­ta­nut ris­tiin ras­tiin Applesta Sam­sun­giin, Nokiasta Appleen, Applesta Noki­aan, Nokiasta Sam­sun­gin eri ver­sioita ja yhdistelmiä.
Ja eri­tyi­sesti jos Apple-päi­vi­tys epä­on­nis­tuu, kuinka saat kor­jat­tua sen tai miten saat tal­teen Applesta dataa => ota yhteyttä!

ter­vei­sin Jari