Syksy 2013 asia­kas­info julkaistu

Moi,
uusin Syksy 2013 asia­kas­info ilmes­ty­nyt, voit lukea sen myös pääsivulta.

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma

Kysy myös Win­dows 8.1 koke­muk­sista. Päi­vi­tys ilmes­tyy loka­kuussa ilmai­sena päi­vi­tyk­senä Win­dows 8 — käyt­tä­jille siis Win­dows Kau­pan kautta.
windows_95_desktop_screenshot_18_vuotta
Ja Win­dows 95 täyt­tää elo­kuun lopussa 18 vuotta. Se opet­ta­nut meitä kaik­kia käyt­tä­mään tie­to­ko­netta mää­rä­tyllä tavalla, myös  Käyn­nistä napin osalta!
ter­vei­sin Jari