Sala­sa­nat kesän jäl­keen hukassa?

Yllä­pi­tä­jän ja/tai käyt­tä­jän sala­sana unoh­tu­nut Win­dows 8.1‑, 8‑, Win­dows 7‑, Vista- tai XP-koneesta? Admi­ni­stra­tor — sala­sana unoh­tu­nut Win­dows Ser­ve­riin? Sala­sa­naa ei kukaan tiedä/muista Ubun­tuun? Yllä­pi­tä­jän sala­sana hukassa Macin Lumi­leo­par­dista tai Macin Leijonasta?

Ja lisäksi ken­ties on Mozilla Fire­foxissa ja/tai Inter­net Explo­re­rissa täppä päällä “muista sala­sa­nat”. Samoin Out­look Expres­sissä, Win­dows Mai­lissa ja Out­loo­kissa samoin käy­tetty “muista sala­sana” valin­taa. Ja nyt emme muista mitään tai osaa noista!

Ja luon­nol­li­sesti NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment ja lex Nokia-asiat ote­taan huo­mioon toimeksiannoissa.

Muu­tama esi­merkki tässä ja tässä.

Lisä­tie­toa alle­kir­joit­ta­neelta. Ota yhteyttä!

ter­vei­sin Jari