Onko sinulla toi­mis­to­ti­laa tarjolla?

Ter­veh­dys,

Lap­peen­ran­nan kes­kus­tan aluetta josta rajattu punai­nen aluen sisälle:

DoAudit-toimisto-syksy-2013

onko sinulla tie­dossa kenellä on ko. alu­eelta parin­kym­me­nen neliön toi­mis­to­ti­laa tar­jolla? Itsel­läni olisi tar­vetta sille.

Ota yhteyttä. Yhteys­tie­dot löy­tyy pää­si­vun lin­keistä tai yhteys­tie­dot linkistä.

ter­vei­sin Jari