Mic­ro­soft Office 2010 SP2 saatavilla

Moi,

Mic­ro­soft Office 2010 Ser­vice Pack 2 ilmes­ty­nyt, lin­kit latauksiin:

Office97 Office2012

Mic­ro­sof­tin mukaan SP2 on vii­mei­sin päi­vi­tys Office 2010-ver­siolle ja nyky­ään ei edes myydä Officen 2010 — ver­siota. Jos haluat tie­tää eri vaih­toeh­toja ja mitä mah­dol­li­suuk­sia hoi­della Word, Excel, Power­point ja Out­look, ota yhteyttä niin käy­dään läpi koko IT-ympä­ris­tösi pie­ni­muo­toi­sen audi­toin­nin ja kon­sul­toin­nin osalta samalla.

Microsoftin pilvipalvelut - konsepti
Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lut — konsepti

ter­vei­sin Jari