Twit­ter syöt­teesi lopetti toi­mi­masta sivuil­lasi 12.6.2013?

Moi,

lopet­tiko Twit­ter-syöt­teesi osana net­ti­si­vus­toasi toi­mi­masta kes­ki­viik­ko­aa­muna 12.6.2013? Ja se toi­mii jos menet sinne net­ti­se­lai­mella mal­liin http://www.twitter.com/DoAudit/? Twit­ter antoi pari­sen kuu­kautta aikaa päi­vi­tellä net­ti­si­vus­toilla ole­via tek­nii­koita sillä he siir­tyi­vät käyt­tä­mään uutta API-raja­pin­taa. Vika on mitä toden­nä­köi­sem­min siis WWW-sivuilla käy­te­tystä tek­nii­kasta kuinka viser­ryk­siä hae­taan. Eli kan­nat­taa kysyä asiaa tältä kan­tilta jos ongelma on tuon tapainen.

Twitter-ongelma-monella-2013-06-12-alkaen

 

Kukaan­han ei myös­kään pudota puhe­lin­taan ves­san­pönt­töön, kuten kai­killa toi­mii myös Twit­ter aina?

Ota roh­keasti yhteyttä erityistoimeksiannoissa!

ter­vei­sin Jari