Win­dows 8 ja Out­look 2013 — sala­sa­nat unohtuneet?

Hei,

oletko unoh­ta­nut Win­dows 8:n sala­sa­nan? Konetta ei tar­vitse asen­taa koko­naan uudestaan.

Oletko unoh­ta­nut Out­look 2013 sala­sa­nat siten että käy­tössä on joko POP3- tai IMAP-posti? Tai olet suo­jan­nut PST-tie­dos­ton sala­sa­nalla ja et muista sitä?

Ota yhteyttä, molem­mat onnistuu.

Eri­tyis­toi­mek­sian­to­ter­vei­sin Jari