Syner­gia

Moi,

Suo­men Yrit­tä­jien Syner­gian osalta oma osuu­teni täy­telty. Myös siellä ovat käy­tössä avain­sa­nat, kate­go­riat ja blo­git sekä nor­maa­lit esittelyt.

synergia-suomen-yrittajat

 

Ja syner­gia löy­tyy siis lin­kistä http://synergia.yrittajat.fi/. Eli Syner­gia yhdis­tää yrit­tä­jät on slo­ga­nina ko. asialla.

ter­vei­sin Jari