Win­dows 8 sala­sana unohtunut?

Moi,

Win­dows 8 sala­sana unoh­tu­nut? Tai vielä pahem­paa, kukaan ei tiedä mei­dän pal­ve­li­men Win­dows 2012 Ser­ve­rin sala­sa­naa. Ei hätää, ota yhteyttä niin asia hoi­tuu. Ja tot­ta­kai kaikki aikai­sem­mat Win­dows — ver­siot työ­asema- ja pal­ve­lin­ver­sioi­den osalta.

Näin pääsi taas käy­mään parissa asia­kas­ym­pä­ris­tössä. Vanha Win­dows XP-kone käyn­nis­te­tään, kukaan ei muista yhtään sala­sa­naa tai Word-Excel-Power­point tie­dos­tot suo­jattu sala­sa­noin. Ne onnis­tu­vat myös mutta nou­dat­taen lex Nokia — sään­töjä tot­ta­kai ko. tapauksissa.

ter­vei­sin Jari