Quic­kOf­fice Google Apps saa­ta­villa Androi­dille ja iPhonelle

Quic­kOf­fice Google Apps ‑yri­tys­käyt­tä­jille tuli viime vii­kolla saa­ta­ville Androi­dille ja iPho­nelle – “ilmai­seksi”. Tot­ta­kai sinun pitää olla Google Apps — käyt­täjä, perus­ver­sio 3,33 Euroa/kk/käyttäjätili mutta ei muuta kuin sovel­luk­sen lataus ja hoi­tele asiasi ko. mobiilipalvelusta!

quickoffice-androidille-ja-iosille-Google-Apps-Business-kayttajille

Quic­kOf­fice Google App­sin avulla on helppo luoda, muo­kata ja selata Word‑, Excel- ja Power­Point-tie­dos­toja ja synk­ro­noida ne sau­mat­to­masti esi­mer­kiksi Google Dri­veen. Uutuu­tena Quic­kOf­ficen omi­nai­suuk­siin on tul­lut tie­dos­to­jen jär­jes­tä­mi­nen Google Dri­veen suo­raan sovelluksesta.

Kysele lisää myös Googlen ver­siosta, MS Office 365 se toi­nen luon­nol­li­nen ja monesti kil­pai­leva vaih­toehto siis.

ter­vei­sin Jari