ISO-tie­dos­tot vir­tu­aa­li­seksi CD-asemaksi

Moi,

Win­dows 8:ssa tämä omi­nai­suus on vakiona mutta nyt myös Win­dows XP, Win­dows Vista ja Win­dows 7 — käyt­tä­jät voi­vat vir­tua­li­soida ISO-levyn suo­raan verk­ko­kir­jai­meksi. Perin­tei­sesti on kärä­tetty polt­to­sof­talla ko. ISO-image ja sit­ten etsitty vähin­tään sel­lai­nen kone jossa on CD- tai DVD-asema.

Aut­taa aina­kin muka­vasti pik­ku­läp­pä­rin omis­ta­jia joilla ei ole vakiona mukana DVD-ase­maa, eikö vaan?

Vir­tual CD-ROM Cont­rol Panel ja löy­tyy linkistä:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38780

ter­vei­sin Jari