WinZip ja Adobe Rea­der näyt­tä­vät tältä Win­dows Kau­pan kautta hankittuna

Ter­veh­dys Win­dows Kau­pan tiimoilta,

Win­dows 8 — ympä­ris­töi­hin Mic­ro­sof­tin Win­dows Kaup­paan on ilmes­ty­nyt Adobe Rea­de­rin ja WinZi­pin uudet ver­siot. Molem­mat muut­tu­neet ulkoa­sun osalta totaa­li­sesti, vai mitä?

Adobe-Acrobat-Windows-8-kaupasta-ladattuna 

ja

WinZip-Windows-8-koneessa-nayttaa-talta

Molem­mat toi­mi­vat kos­ke­tus­näy­töllä pal­jon loo­gi­sem­min kuin hii­rellä mutta aika radi­kaa­li­nen muu­tos, eikö vaan?

ter­vei­sin Jari