Päi­vi­tys meni pal­ve­li­mesi osalta yhtä hel­posti, eikö vaan?

Moi,

Mic­ro­soft on jul­kais­sut pal­ve­lin­ver­siois­taan luon­nol­li­sesti vuo­den 2013 — ver­siot. Minulla se meni näin kivut­to­masti 17.3.2013 aikana:

paivitykset_MS_Office_365_pilvessaTot­ta­kai simp­peli tilanne mutta jos ko. pal­ve­li­met ja eri­tyi­sesti pal­ve­lut ovat omassa sisä­ver­kos­sasi pitäisi miet­tiä useam­paan ker­taan päi­vi­tyk­sen ajan­kohta, eri Ser­vice Pack — ver­siot, pitääkö ensin päi­vit­tää pal­ve­lin, mitä teh­dään seu­raa­vana, voi­daanko tie­to­kanta päi­vit­tää ennen vai jäl­keen jon­kun toi­sen pali­kan päi­vi­tystä yms. Mutta kysele lisää, Googlen pal­velu toi­mii ihan vas­taa­vasti kuten Mic­ro­soft Office 365:n pilvipalvelu.

Mic­ro­soft Exc­hange, Sha­re­point ja Lync — pal­ve­lin­ten “päivitys“terveisin Jari