MS Office 365:n uusittu hallintaportaali

näyt­tää tältä Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun hal­lin­ta­liit­tymä päi­vi­tyk­sen jälkeen:

Office-365-uudistettu-yllapitoliittyma

Google Apps for Busi­ness on uudis­tu­nut myös ja mie­len­kiin­toi­nen Google Keep on juuri jul­kaistu ko. ympäristöön.

Ota yhteyttä rohkeasti!

ter­vei­sin Jari