Vuosi 2002 ja Nokia Vertu 7777

Moi, van­hoja var­muus­ko­pioita kokei­lin ja nii­den toi­mi­vuutta… ja alla 11 vuotta sit­ten otettu kuva Nokia Vertu 7777 — mal­lista aamiaispöydässä 😉

 Nokia-Vertu-7777_vuodelta_2002

honesty  totuutta_etsimassa

toi­mi­vat siis. Oletko muis­ta­nut huo­leh­tia var­muus­ko­pioin­nista? Ja siitä että ne toi­mi­vat myös kym­me­nen vuo­den jälkeen…

Tämä oli yksi ET — eri­tyis­toi­mek­sian­toja eli van­hoilta DAT-nau­hoilta saimme palau­tetta mate­ri­aa­lia. Samalla kokei­lin omien DAT-nau­ho­jen palau­tusta, oli­vat vielä luku­kel­poi­sia siis.

Ota roh­keasti yhteyttä siis.

ter­vei­sin Jari