Pinta x 9 = nine Surfaces

Microsoft_Surface_paketin_sisalto

Ensim­mäi­nen paketti avattu tänään ilta­päi­vällä — Mic­ro­soft Sur­face — kah­dek­san vielä jäljellä…

Ensim­mäi­sen käyt­töön­o­ton jäl­keen laite tun­tuu erit­täin toi­mi­valta. Eri­tyi­sesti käyt­tä­jä­pro­fii­lit table­tin osalta aivan erin­omai­nen, yri­tys­käyt­töön oma, koti­käyt­töön oma ja vaimolle/lapsille oma pro­fiili jne.

Kysy lisä­tie­toja esi­mer­kiksi ver­rat­tuna Apple iPadiin.

ter­vei­sin Jari