Nokia 920 päi­vi­tys kor­jasi “synk­ro­ni­sointi epä­on­nis­tui” virheet

Moi,

Nokia 920:n to-iltana tul­lut päi­vi­tys näyt­tää kor­jaa­van sen ongel­man joka osalla säh­kö­pos­tin sykn­ro­ni­soin­nissa eli “synk­ro­ni­sointi epä­on­nis­tui”. Itse asiassa se kor­jaan­tuu kun ottaa vir­ran­sääs­tön pois päältä mutta tämän päi­vi­tyk­sen jäl­keen näyt­tää aina­kin kol­messa eri Lumia 920:ssa asia korjaantuneen.

Mutta kysy lisää Nokian Lumioista ja Applen iPho­neista, nii­hin kah­teen olen eni­ten eri­kois­tu­nut muutenkin.

ter­vei­sin Jari

PS: Haluatko ihan oikeita Mic­ro­soft Sur­face  käy­tän­nön koke­muk­sia ? Kysy niis­tä­kin lisää, voin tulla ker­to­maan pai­kan päälle ja ver­ra­taan sitä esi­mer­kiksi Apple iPa­diin. Molem­mat lois­ta­via tuot­teita mutta eri näko­kulma käy­tön osalta.

 Microsoft_Surface_paketin_sisalto