Inter­net Explo­rer 10 saa­ta­villa Win­dows 7:lle

Mic­ro­sof­tin Win­dows 8 ‑käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on ollut vakiona Inter­net Explo­rer 10 ‑selain loka­kuun 2012 jul­kai­susta läh­tien. Mar­ras­kuun puo­li­vä­lissä 2012 Mic­ro­soft jul­kaisi Pre­view-ver­sion 64- ja 32-bit­ti­selle Win­dows 7:lle ja nyt selain on jul­kaistu viral­li­sesti. Eli voit ladata Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mälle IE 10 — selai­men. Klik­kaa kuvaa niin näet kaikki eri kie­li­ver­siot samalla.

ie10win7

Inter­net Explo­rer 10:ssä on kes­ki­tytty paran­ta­maan suo­ri­tus­ky­kyä. Mic­ro­sof­tin mukaan se on tällä het­kellä mark­ki­noi­den suo­ri­tus­ky­kyi­sin selain PC-tie­to­ko­neille. Myös riip­pu­mat­tien kol­man­sien osa­puo­lien tes­tit ovat puol­ta­neet Mic­ro­sof­tin väit­teitä aina­kin Win­dows 8 ‑käyt­tö­jär­jes­tel­mällä. Win­dows 7 ‑ver­sio sisäl­tää samat stan­dar­dit kuin Win­dows 8 ‑ver­sio. Ja sen luva­taan  tuo­van muka­naan Win­dows 7:lle aina­kin ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jien kai­paa­mia tukia uusille standardeille.

Lait­teis­to­vaa­ti­muk­sena ovat seuraavat:

  • vähin­tään yhden giga­hert­sin kel­lo­taa­juu­del­li­nen prosessori
  • 1 tai 2 Giga­ta­vua kes­kus­muis­tia (32-bit/64-bit)
  • 16 tai 20 Giga­ta­vua kiin­to­le­vy­ti­laa (32-bit/64-bit)
  • DirectX 9 ‑raja­pin­taa tukeva näytönohjain

Kysy lisää eri selai­mista, eri käyt­tö­jär­jes­tel­mistä ja miten ne käyt­täy­ty­vät äly­pu­he­li­missa ja tablet-laitteissa.

ter­vei­sin Jari