Nokia Sui­telle tuki Win­dows 8:lle ja Office 2013:lle

Moi,

Win­dows 8 ja Office 2013 tuki tul­lut myös Nokia Suitelle. 

PageLines- SuoraanSuoneen-DoAudit.png

Zune on edel­leen käy­tössä Lumia 720:n osalta ja lisäksi löy­tyy mm. Lumia 920 ‑mal­lille suo­raan Win­dows Phone — sovel­lus Win­dows Kau­pasta Win­dows 8:ssa.

Apple Macille uusin Win­dows Pho­nen ver­sio on 3.0.1 ja jul­kaistu ko. ympä­ris­töön 11.1.2013. se löy­tyy App Sto­ren kautta kuten kaikki Mac-päi­vi­tyk­set nyky­ään Mac OS X 10.8‑versiolle.

ter­vei­sin Jari