Idea­Pad — uusia ideoita ja käy­tän­töjä kan­net­ta­van käytössä

Moi,

minulta on kyselty eri­tyi­sesti kos­ke­tus­näy­töl­li­sen Win­dows 8 — kan­net­ta­van käyt­tö­ko­ke­muk­sia. Tähän men­nessä olen kokeil­lut muu­ta­mia ja luke­nut artk­ke­leita asian tii­moilta. Nyt ostin kui­ten­kin itse myös ko. tuot­teen ja han­kin seuraavan:

  • Lenovo Idea­Pad Yoga 13,3″, Core i7, 4 Gt, 128 Gt SSD, Win­dows 8 64-bit­ti­nen käyttöjärjestelmä

Se on nor­maa­lista Win­dows 8 — kan­net­ta­vien val­ta­vir­rasta poi­ke­ten hie­man eri­lai­nen Ult­ra­book — kan­net­tava. Moni­kos­ke­tus­näyttö tukee 10 pis­teen kos­ke­tusta ja kään­tyy 360 astetta lait­teen taakse jol­loin se toi­mii myös tablettina.

Kir­joi­tan käyt­tö­ko­ke­muk­sia ja lai­tan kuvia tähän artik­ke­liin lisää.

Lenovo-IdeaPad-Yoga

Idea­Pad kuu­lu­mi­sia 30.1.2013

Leno­von uusi läp­päri on toi­mi­nut niin hyvin että en ole juuri miet­ti­nyt sen käyt­töä. 360 astetta tait­tava näyttö ollut vau-efekti jokai­selle jolle sitä olen näyt­tä­nyt. Ainoa puute on LAN-reikä, sitä ei ole eikä suo­raan kyt­ken­tää video­tyk­kiin. Ja laturi on uuden­lai­nen, ei tuo Leno­von har­maa vir­ta­pää käy tähän malliin.

Mutta lupaan lai­tella kuvia eri käyt­tö­tar­koi­tuk­sista hel­mi­kuun alussa lisää.

ter­vei­sin Jari

PS: Fresh Paint Win­dows 8 kau­pasta, sillä saa vaikka täl­laista aikaan sormella:

lumiukko
Win­dows 8 Fresh Paint — 8‑vuotiaan taidetta…