ekirja, ejul­kaisu, digilehti, …

Moi,

tuli asia­kas­ju­tussa esille myös säh­köi­sen jul­kai­sun teke­mi­nen suo­raan esi­mer­kiksi Ado­ben PDF-tie­dos­toista, Power­point-esi­tyk­sistä jne. Tot­ta­kai mai­nos­toi­mis­tot, graa­fi­kot ja muut ammat­ti­lai­set ovat sillä saralla oman alansa ammat­ti­lai­sia mutta kat­soin itse asiaa enem­män tek­nii­kan kannalta.

Lop­pu­tu­los on näh­tä­villä tässä: https://www.doaudit.fi/yritysesittely/ — DoAu­dit Oy:n Power­point-esi­tys eJulkaisuna

Taval­li­sessa Win­dows-Mac-koneessa käy­te­tään hyväksi Ado­ben Flas­hia mutta ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella link­kiä https://www.doaudit.fi/yritysesittely/.

e‑Terveisin Jari