Sam­sung Galaxy S3 — Nokia Lumia 920 — Apple iPhone 5

Moi,

tule kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan 22.11. ESAT­KYn tilai­suu­teen otsi­kon mukai­sista äly­pu­he­li­mista ja myös table­teista. Saat käy­tän­nön fak­taa mitä pitää ja kan­nat­taa ehdot­to­masti ottaa huo­mioon eri­tyi­sesti puhe­li­men vaih­don yhteydessä.

Ter­ve­tu­loa!

ter­vei­sin seka­käyt­täjä Mac-Win­dows-iPad-Android Jari