Win­dows 8 — uusi alku?

Moi,

loka­kuun lopussa ilmes­tyy Win­dows 8 ja sitä on mai­nos­tettu myös slo­ga­nilla Win­dows 8 — a new begin­ning. Onko se kuinka uusi alku, sen var­maan aika näyttää?

Windows 8 - uusi alku?

Mar­ras­kuun alku­puo­lella jul­kais­taan Win­dows Phone 8 joten osin myös Nokian Lumioi­den koh­talo on osana Mic­ro­sof­tin ekosysteemiä.

Voit nyt lukea uusim­man Talvi 2012 — asia­kas­in­foni jossa on muu­ta­kin eri­tyis­toi­mek­sian­toi­hin ja IT audi­toin­tiin liit­ty­vää asiaa. Ota ihmeessä yhteyttä jos on tar­vetta sel­vit­tää nykyi­nen tilanne ja eri­tyi­sesti se minne on mah­dol­lista mennä nykyi­sillä tekniikoilla.

Talvi 2012 — asia­kas­in­fon ter­vei­sin Jari