Win­dows 8 ja Mic­ro­soft Office 365 pro­jek­tit — ota yhteyttä

DoAudit Oy - Windows 8, Office 2013 ja Office365 koulutus konsultointi ja projektit

Win­dows 8 ilmes­tyy 26.10.2012. Kysy lisää myös Mic­ro­soft Office 365 -, Office 210 & 2013 ‑ver­sioista, Apple iPhone 5 ja Nokia Lumia — asioista. Käy­tän­nön koke­musta kai­kista hyvin eri­lai­sissa ympäristöissä.

Kysy ihmeessä lisää Win­dows 8 — asioista.

ter­vei­sin Jari

[nivos­li­der id=“135440”]